Loading...

Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

Tecrübeli kadroya sahip olan Firmamız modern araç ve makinalarımız ile büyük metrajlı hafriyatları kısa sürede başarıyla tamamlamaktadır. Hafriyat işlerinde yapılan değişik birçok işlem için çeşitli araçlar da kullanılır. Delme Sert kayaların hafriyatı doğrudan yapılamaz. Bunun için ilk defa seyyar matkaplarla delinerek dinamitlenir. Parçalanan kayaların hafriyatı yapılabilir. Yığma ve kaldırma Bilhassa karayolu yapımında tepelerden alınan toprak, çukurlara yığılarak yolun düz seviyeye getirilmesine çalışılır.

Yerleştirme ve Sıkıştırma Yığılan toprağın yerleşmesi uzun zaman alır. Bunu çabuklaştırmak için yığılan toprak, silindirler ve tırnaklı demir tekerlekli özel araçlarla sıkıştırılır. Bu şekilde ilk hacminin % 90ı oranında sıkışan toprak daha kararlı bir hal alır. Madenler Buralarda özel amaçlı tünel kazıcılar kullanıldığı gibi açık madenlerde çok büyük döner kepçeli kazıcılar da kullanılır.

Aras Kardeşler'in İnşaat sektöründe verdiği hizmetler;

  • Kazı ve Nakliye İşleri
  • Bina Hafriyatı
  • Yıkım İşleri
  • Temel Kazımı
  • Yol Yapma, Dolgu, Stabilize
  • Taş Kırım İşleri